På de flytande båtmässorna lanseras ett komplett utbud VAKE Organisk antifrostvätska.

Efter förra årets smygpremiär visade det sig att proffs och varv har ett stort behov av ett miljövänligt alternativ till giftig glykol. I år erbjuder vi även större storlekar för proffs med högre förbrukning.

Vår antifrostvätska görs på restprodukter från jordbruket, med andra ord ett helt organisk ursprung.

Det är vanligt att man förknippar vanlig glykol med den alkohol man kanske förtär ibland. Men det är långt ifrån samma sak som den jordbruksproducerade alkohol vi köper på systembolaget. Glykol är en petrokemisk produkt. Visste du att en vuxen människa som förtär en kopp vanlig etylenglykol måste vårdas akut på sjukhus. Den söta smaken gör den extra förrädisk och den måste hållas utom räckhåll för djur och barn.

Vi erbjuder ett alternativ där vi alla kan hjälpas åt för att undvika att vanlig glykol rinner ut i naturen.

VAKE Organisk antifrost är också mer praktiskt då den är snällare mot packningar i t.ex. toalett. I en traditionell glykol som blandas med vatten uppstår olika syror. Normalt motverkas detta genom att hälla i ännu mer kemikalier, så kallade inhibitorer. Dessa förbrukas dock och effekten avtar. Vår antifrostvätska bildar aldrig syra – den har en smörjande effekt på packningar.

Visste du att VAKE Organisk antifrostvätska i en 50/50 blandning INTE expanderar även om temperaturen passerar fryspunkten vid -23C. Blandningen är helt expansionsfri ner till minus 70 grader Celsius.