Undervattensbilder från den långa utvecklingen av VAKE. Den slutgiltiga produkten skiljer sig en aning i färg och utseende.