MANUAL TILL VAKE STRÖMBILDARE

VAKE strömbildare är konstruerad med fokus på extra hög tillförlitlighet. Inget maskineri eller elektricitet finns under vattnet vilket borgar för hög säkerhet. Dubbla pumpar med enskild strömtillförsel ger en dubblering som mångdubblar säkerheten. Dessa kraftiga pumpar med hög driftsäkerhet arbetar bekymmerslöst år efter år.

Tack vare att VAKE inte har någon propeller finns ingen risk att skräp sugs in och blockerar densamma. En stor fördel, speciellt vid grunt vatten.

VAKE har inte någon högre initialförbrukning vid start och riskerar därför inte att slå ut någon säkring vid start. Den låga strömförbrukningen gör att många båtar kan samsas på samma brygga. Använd två olika skarvsladdar till två olika eluttag och du ökar säkerheten ytterligare.

Den höga driftsäkerheten gör VAKE strömbildare till det självklara valet i jämförelse med andra på marknaden förekommande De-icer’s, också kallat ispropeller eller isätare. Den låga strömförbrukningen gör dessutom att du på några år har sparat in inköpskostnaden för din VAKE strömbildare jämfört med en de-icer.

VAKEs luftkompressorer är kvalitetsbyggen framtagna för kontinuerlig drift år ut och år in. Hölje och stomme är tillverkat i aluminium för längsta livslängd. Pumparna är IPX4 klassade vilket betyder att de kan användas utomhus under ett tak.

I PAKETET

2 x Luftkompressorer Modell V-12 (80W, 220-240Volt, 50/60Hz, mindre än 40dB, 7.15kg)
2 x Luftslang

8 x Tampar för upphängning av luftslang
2 x Slangklämmor med snabbskruv
4 x Hållare för slang i rostfritt.
2 x Slanganslutningsnippel med O-ring (O-ring i pumplåda)
4 x Buntband

DE-ICER STRÖMBILDARE PUMPS

SKYDD

BÅT

VAKE modell V-12 är lämpligt för hålla isfritt runt en max 12-13m båt (ca 12m vattenlinje)
VAKE modell V-12+ är lämplig för 15- 16m båt (ca 15m vattenlinje)
Alla typer av segelbåtar som har antingen S-drev, propelleraxel eller utombordare kan med fördel förvaras i vatten. Även alla typer av motorbåtar med propelleraxel eller utombordare.
Vi rekommenderar dock ej vinterförvaring av motorbåt med drev. Bälgen till drevet ligger vid ytan och är utsatt vid ett långvarigt strömavbrott.

Storleken på vaken beror på storleken på båten – Det blir en säkerhetszon på ett par meter utanför båtens skrov.

BRYGGA

VAKE används ofta till skydd av brygga eller annan känslig utrustning. Omkretsen/kanten på bryggan skall då vara max 24m, respektive 30m för Plus. Det krävs ca: 1-2m djup under bryggan för att få en fullgod cirkulation av varmt vatten. Är djupet mindre än 1m blir cirkulationen lite sämre oavsett om du väljer VAKE eller konkurrent men då är också VAKE det enda alternativet eftersom konkurrenter med propeller suger in skräp från botten.

Närhet till djupare vatten ger en bättre effekt vid långvarigt kallt väder.

INSTRUKTION (BÅT OCH BRYGGA)

Detta paket är avsett för endast en båt. Du bör inte köpa ett paket och dela upp till två båtar. Slangarna skall hängas på varsin sida av båten för att på så sätt skapa en vattenström uppåt som sedan vinklas ut åt sidan av båtens form.

Om en pump trots den höga driftsäkerheten skulle sluta fungera kommer den kvarvarande att upprätthålla en rimlig vak i väntan på åtgärdande av den trasiga pumpen.

Tänk på att placera ut VAKEslangar innan isen lägger sig!

VIKTIGT INNAN START

Kompressorerna måste placeras så att slangens del ovan vatten kan dras utan kläm eller kraftiga kurvor.
Slangen får endast gå i EN upp och EN nerförsbacke. Detta då kondensvatten antingen skall rinna ner i genom slangen i havet eller tillbaka till kompressorn.

1. PLACERA KOMPRESSORERNA

BÅT

Hitta en lämplig plats dit du kan leda luftslangar och där kompressorerna kan stå hela vintern. Du kan med fördel placera kompressorerna inne i båten och då dra fördel av att överskottsenergin ger en gnutta värme i båten. Kompressorerna är IPX4 klassade och kan därför också placeras utomhus under tak/presenning. Oavsett val av placering skall man sörja för att lufttillförseln inte stryps om det skulle komma stora mängder snö.

OBS!!! Slang och pumpar får under inga omständigheter placeras under vattenlinjen inne i båten!

Vid placering inne i en båt kan man leda in luftslangar genom en ventilationsventil. Eller tillverka en platta med två hål där sedan plattan får ersätta glaset i ett öppningsbart fönster.

Undvik böjar eller kläm på slangen som hindrar luften.

BRYGGA

Kompressorerna är IPX4 klassade och kan därför placeras utomhus under tak eller presenning. Saknas annat tak kan ett skydd av typen ”hundkoja” tillverkas. Sörj alltid för att kompressorerna tillgång på luft inte kvävs av stora mängder snö.

2. FÖRBERED LUFTSLANGAR

Rulla ut slangen och trä på två rostfria hållare per slang. En hållare dras hela vägen till slutet på slangen och den andra precis förbi den röda markeringen 8m från luftanslutningen.

DE-ICER STRÖMBILDARE

Upphängning i slutet på bubbelslang.

Varje slang kräver fyra tampar. En tamp vardera fästs i ringen mitt på kättingen på hållare. Utöver det skall också två tampar fästas direkt på slangen med jämnt avstånd sinsemellan.

Säkra placeringen av den rostfria hängaren i närheten av rödmarkeringen (enl. bild ovan) med ett av de medföljande buntband.

DE-ICER STRÖMBILDARE

Upphängning vid rödmarkering på bubbelslang.

3. HÄNG UPP LUFTSLANGAR

BÅT

Illustration av lyckad upphängning sedd från sida

Kom ihåg! Slangen får endast gå i EN upp och EN nerförsbacke ovan vatten. Undvik brytningar eller kläm på slangen. Görs detta kan inte kondensvatten bilda ispropp. Kapa slangar till rätt längd om de är för långa.

Rulla ut slangarna längs båtens sidor.

Är det mörkt vatten kan man börja med att hänga slangen någon decimeter under ytan för att lättare kontrollera att slangen löper rakt.

Slangen skall hängas 1½ m under ytan. Lite djupare vid anslutningen till luftslangen och lite grundare vid slutet av slangen. Det är en fördel om slangen hänger in mot båtens centrum in under båten.  Häng därför för- och aktertamp nära centrum på båten (i för och akter kan man ofta med fördel korsa tamparna och placera lyftpunkten på andra sidan av båten.). Vaken blir större när bubblorna träffar skrovet innan de når ytan. Skrovet vinklar då ut strömmen med varmt vatten, ut från båten.

Skrovet har nej kraftiga steglister (motorbåt)

Har skrovet kraftiga steglister (motorbåt) som stoppar denna ström är det mer fördelaktigt att hänga slangen utanför skrovet.

Viktigt är att ändtampar drar i slangens längdled för att sträcka ut slangen. Fäst därför dessa så långt akteröver och föröver som det är möjligt. En vinkel på upp till 45 grader kan vara fördelaktigt.

Skrovet har kraftiga steglister (motorbåt)

DE-ICER STRÖMBILDARE

Upphängning. Vinkel på tamp illustrerar hur den skall hänga under vattnet. Detta för att sträcka ut slangen.

Vill du nyttja hela slangens längd på en båt kortare än 12-13m båt kan man förslagsvis tillverka ett temporärt peke av en planka eller liknande som håller ut tampen från båten i längdled. Samt fästa en ände i brygga eller liknande.

DE-ICER STRÖMBILDARE

Kortare båt än 12-13m, justera då längden på slangen. Överskottsslang stryps av buntband.

Är båten kortare än 12-13 meter och det är svårt att få till den eftersökta vinkeln på ändtamparna  bör du flytta in den sista hållaren en bit in på slangen. Detta för att få god vinkel på tampen. Den överblivna slangstumpen ”stängs av” med ett buntband.

Tänk på att det varmare bottenvattnet är tyngre än ytvattnet, vilket gör att om man stoppar rörelsemomentet i strömmen så kommer varmvattnet omedelbart att vända nedåt igen. Detta kan t.ex. hända om du har en båtgranne nära. Visserligen helt ofarligt men det förklarar varför din vak aldrig kan sträcka sig längre än till närmsta båtgranne eller brygga.

BRYGGA

OBS beakta att slangen ovan vatten endast får gå i EN upp och EN nerförsbacke då kondensvatten antingen skall rinna ner i slangen i havet eller tillbaka till kompressorn.

För att hålla isfritt kring en brygga placeras slangar 1,5 m under vattenytan längs med bryggans ytterkant. För fullgod cirkulation av varmt bottenvatten krävs att tillflödet inte hindras. I en grund vik kan tillgången på varmare vatten bli sämre under längre tider av kyla.

Rulla ut slangen på bryggan och se till att den inte är snurrad. Fäst tamparna på lämpliga ställen. Släpp sedan ner slangen långsamt i vattnet.

Du kan med fördel börja med att placera slangen grunt för att visuellt kunna kontrollera att den hänger horisontellt. För att sedan släppa ner den till rätt djup med tamparna.

Det är viktigt att tamparna i vardera änden drar i slangens riktning och gärna är vinklade 45 grader (se bilder under avsnitt 3.(båt)). Om slangen är längre än bryggan kan man flytta in och stänga av en del av slangen med hjälp av buntband (se bild på föregående sida).

4. KOPPLA IN SLANG I LUFTKOMPRESSOR

Skruva i slangfästet(mässing) i luftkompressorn med handkraft så att gummibussningen tätar. Normalt används inte nyckel då gummibussningen kläms sönder. Det räcker med handkraft! Anslut slangen och dra åt den medföljande slangklämman.  Vid provkörning skall det inte pysa luft.

5. PROVKÖR OCH TRIMMA

Slangen skall hänga så horisontellt och rakt som möjligt för en jämn fördelning av luftbubblorna.

Slangen skall hänga så horisontellt och rakt som möjligt för en jämn fördelning av luftbubblorna.

BÅT

Vid provkörning i stilla väder skall du kunna se hur bubblorna får vatten att strömma upp och reflekteras utåt av båtskrovet vilket gör att vatten strömmar ut från båtskrovet (syns tydligt då luftbubblorna lägger sig på ytan och åker med strömmen). Det är denna vattenström av varmare bottenvatten som håller isen borta när det blir kallt.

BRYGGA

Om VAKE används till en brygga har man oftast inte möjlighet att åstadkomma ovan nämnda vinkling av strömmen. Fokusera på att verifiera att det är en jämn ström med bubblor i hela slangens längd.

Är det olika bubbelmängd längs en slang har den kanske skruvat sig eller hänger inte horisontellt.  Lyft i tamparna och försök få ordning på detta.  En viss ojämnhet i bubbelmängd är ofarligt. Om en del av slangen hänger djupare kan det resultera i mindre bubblor på detta ställe. Åtgärda genom att lyfta i rätt tamp och observera bubbelmängden.

6. KLART INFÖR VINTERN

När ovan steg är klara kan du stänga av strömmen till VAKE och invänta kylan. INNAN isen riskerar att lägga sig kan du starta upp VAKE strömbildare och njuta av en bekymmerslös vinter utan is. Vid en första start kan det ta några minuter innan vattnet blåst ut ur slangen och ett jämnt bubbelflöde har uppnåtts.

SERVICE

Kontrollera luftfiltret och rengör vid behov när säsongen är slut. Hitta den lilla läppen och använd en platt skruvmejsel för att bända loss plastlocket på pumpens “tak”. Dammsug filtret och återmontera.

Var 5-6 säsong skall membranet bytas.

NÅGRA ORD OM SÄKERHET (BÅT)

En modern glasfiberbåt (plast) kan teoretiskt sett förvaras helt infryst i stillaliggande is. Dock krävs en vak för att skydda när isen skruvar på sig på grund av vågor och vind.  Detta är långt ifrån det allvarligaste hotet. Den absolut största faran är att skrovgenomföringar fryser. En strömbildare verkar genom att lyfta upp varmare vatten. Detta värmer i viss mån då även insidan av båten. Vatten i genomföringar kan frysa trots det om det är mycket kallt i luften.

Att vinterkonservera skrovgenomföringarna på valfritt sätt är ett måste för vinterförvaring i vatten och skall aldrig negligeras.

Det finns olika skolor när det gäller att skydda sig mot frysande genomföringar. Du bör kontrollera med ditt försäkringsbolag vad de har för anvisningar.

En del föredrar att lämna kulventiler öppna för att säkra dessa mot frysning.

Andra rekommenderar att stänga kranen på skrovgenomföringen och sedan fylla med miljövänligt frostskyddsmedel i slangen.

Vilken metod man än väljer så rekommenderar vi att man lindar isolering runt basen på alla genomföringar och botten på den anslutna slangen. Man kan med fördel använda slangisolering i skum från närmsta byggfirma. Med isolering på detta sätt värms genomföringarna underifrån av det varmare vattnet.

Häll aldrig giftig glykol i naturen! glykol är mycket giftigt. En kopp räcker för att döda en vuxen människa. Husdjur är en stor riskgrupp då glykol smakar sött. Även så kallad ”miljö”-glykol är en petrokemisk produkt med omdebatterad farlighet.

För en bekymmerslös vinterkonservering  rekommenderar vi VAKE organisk antifrostvätska som är helt giftfri!

Kom ihåg att vissa försäkringsbolag kräver att man anmäler utökad tid i vattnet för åretruntförvaring i vattnet.

LANDSTRÖM (BÅT)

Tänk på att anoder slits i onödan om du kopplar in landström till laddare och båtens system. Det finns olika metoder att minska detta problem. Men den effektivaste är att helt enkelt inte koppla in båten och att istället dra skarvsladdar direkt till VAKE utan att koppla in båten på landström.

Har du blybatterier i båten är de vinterkonserverade om de är fulladdade inför kylan. För underhållsladdning rekommenderar vi solpaneler som fungerar bra genom en  transparent presenning. Vi rekommenderar självklart SUNBEAMsystem solpaneler som har en mängd fördelar jämfört med andra på marknaden.

Litiumbatterier kräver ingen underhållsladdning.

FÖRTÖJNINGAR (BÅT)

Det ökade vindfång som täckningen på din båt innebär gör att du måste se över förtöjningar inför kommande höststormar.  Att rekommendera är att komplettera de vanliga förtöjningarna med extra som i möjligaste mån gärna får gå till andra fästpunkter på båt och brygga. En minnesregel är att när du har löjligt mycket förtöjningstampar kommer du också kunna sova lugnt.

Låt aldrig någon del av förtöjningen hänga nära vatten då den kan fastna i isen.

FUKT I BÅTEN

En vanlig fördom är att vinterförvaring i vattnet gör innemiljön fuktigare jämfört med landförvaring. Detta stämmer inte!

Den fuktigaste säsongen i en båt är September-Oktober. Då har majoriteten av oss alla våra båtar fortfarande i vattnet. Under denna tid är det förvånansvärt många som tröttnat på sin annars så väl omhändertagna båt och lämnar den utan fullgod avfuktning. Denna period lägger grunden till mögelbildning, ”båtlukt”, oxid på kablar och elektronik. En avfuktare rekommenderas därför för ALLA båtägare. En elektrisk avfuktare avsedd för kalla utrymmen är överlägsen. Många använder saltavfuktare av gammal hävd, vi rekommenderar istället GOBI DRY Brick som är ett modernare, renare och 100% återanvändbart alternativ.  www.gobidry.se

Från November och framåt är vattnet varmare än omgivningen och värmer därför båten underifrån.

Under vintern blir denna effekt ännu tydligare. Med VAKE påslagen värms din båt jämfört med omgivande lufttemperatur.

DIESELTANK

BEVÄXNING

Ett annat fuktproblem är det vatten som bildas i en dieseltank och som kommer från luftens fuktighet. Vattnet i kombination med Diesel gör att bakterier frodas och en farlig sörja bildas.

Detta är ett problem året om och oavsett typ av vinterförvaring. Men det är en god vana att lämna tanken helt fylld vid längre tids förvaring för att hjälpligt motverka kondensvatten. Det finns en lösning som helt stoppar kondensvatten och det är GOBI DRY Tank som vi varmt rekommenderar. www.gobidry.se

Det växer mycket mindre i mörkret på vintern. Beväxningen avstannar successivt under hösten och går sedan ner på ett minimum. Redan i början på Mars kan den observante märka att slem börjar frodas i vårljuset. Detta är dock förvånansvärt enkelt att borsta bort med lämplig anordning. Havstulpaner sätter sig oftast under bara en vecka på sommaren. Du kan prenumerera på SMS- varning för detta.

FÖRSÄKRING

Använd ett försäkringsbolag som tillåter vinterförvaring i vatten. Kom ihåg att anmäla detta om så krävs. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad de kräver gällande öppna eller stängda bottengenomföringar.

OSMOSIS

En glasfiberbåt drar normalt åt sig vatten vilket gör att efter kanske 20-30år kan blåsor uppstå. Vid förvaring på land sker en upptorkning av plasten vilket fördröjer den här processen. Genom att epoxy-behandla båten förhindrar du vatteninträngningen, vilket alltid är en god idé.