Världspremiär på VAKE Organisk Antifrostvätska sker På Allt på sjön, den flytande båtmässan i Gustavsberg 1-3 September.
För första gången kan nu båtägare, husbilsägare och fritidshusägare skydda sin ögonsten på ett giftfritt sätt inför vintern och det utan extra kostnader.
VAKE Organisk Antifrostvätska är producerad av biologisk råvara under farmaceutisk kontroll för mattillsatser. Är till skillnad från så kallad ”Miljö”-glykol helt säker för människor, djur och natur.
Enastående smörjande egenskaper för pumpar, ventiler och packningar. Naturligt korrosionsinhibiterande utan giftiga tillsatser.
Producerad av biologisk råvara under farmaceutisk kontroll för mattillsatser. Är till skillnad från så kallad ”Miljö”-glykol helt säker för människor, djur och natur.
Används med fördel där återvinning av vätska är svår. Avlopp, tankar, toalett, vattenburna värmesystem.
Vid användning i icke-cirkulerande system så skyddar VAKE Antifrostvätska mot frostsprängning ner till -70oC vid 50/50 blandning.
Viktor Eriksson upphovsmannen bakom VAKE Strömbildare och VAKE Antifrostvätska säger;
Jag har förmånen att tillbringa stora delar av den Svenska sommaren på både väst och ostkusten. De senaste åren har jag blivit orolig för Östersjön. Man läser om bottendöd och övergödning men vad som verkligen skrämmer mig är att man kan se att sjögräs och tång mår riktigt dåligt. När jag var barn så var tången kraftfull och man kunde ”knäppa” blåsorna, sjögräset hade en skarp grön färg och var frodigt. Nu är allt trött och blekt.
Det är bråttom att göra något och alla bör dra sitt strå till stacken. SPECIELLT om man äger en båt, husbil eller fritidshus och vill njuta av sjö och natur.
Historien om VAKE Antifrostvätska började med VAKE Strömbildare som håller isfritt runt båt och brygga. När vi har träffat kunder har det vart tydligt hur mycket Glykol som används vid vinterkonservering. Här väcktes en tanke om att ta fram ett miljövänligt alternativ. Vad kanske inte alla vet är att vanlig Glykol är otroligt giftigt, sjukvårdsupplysningen rekommenderar sjukhusbesök efter bara ett slick utav ett barn. Husdjur är ett ännu större problem då Glykol smakar sött, du kan föreställa dig resten.  Tänk då sedan vad som händer med djur och natur när Glykolen till våren hamnar i naturen.
Redan tidigare har det även funnits Propylenglykol (även kallad miljöglykol) som visserligen är ett bättre alternativ. Det är en kemikalie och har i olika rapporter misstänkta problem. Till exempel katter har bevisats ta skada av propylenglykol. Ordet propylenglykol är ofta förpassat till en innehållsförteckning på baksidan och ordet MILJÖ är tydligt på framsidan. Vilket vi inte tycker är helt rättvisande.
Vi har hela tiden jobbat med fokus på Pris och Funktion. Det ska inte kosta extra eller innebära problem att göra en extra insats för naturen! Vi är därför stolta att äntligen kunna presentera VAKE Organisk Antifrostvätska. Den kommer från plantråvara och har samma eller i vissa fall bättre egenskaper än olika glykoler. Framförallt så har den samma låga pris som den billiga, giftiga glykolen. Vi hoppas därför att den blir det självklara valet för all vinterkonservering av motorer, toaletter, tankar och avlopp.
Doseringstabell – fryspunkt
Temp AntiFrost Vatten
-9.5 oC 30% 70%
-23  oC 50% 50%
-35  oC 60% 40%
-43  oC 65% 35%
Vid användning i icke-cirkulerande system så skyddar VAKE Antifrostvätska mot frostsprängning ner till -70oC vid 50/50 blandning.