Se VAKE Strömbildare och VAKE-Larm i Benn’s och Båtaccentens monter på Allt på Sjön i Gustavsberg  28-30 Augusti