VAKE De-icer
VAKE De-Icer är en strömbildare som använder bubbelteknik för att hålla isfritt runt båt och brygga med mycket hög driftsäkerhet.
VAKE‘s energisnåla teknik kan spara upp till 1000kr per säsong på elräkningen jämfört med konkurrenter.
Beprövad teknik
Två oberoende luftpumpar på 80W byggda för drift dygnet runt år ut och år in.
Medföljande luftslangar hängs på 1-1,5m djup under båt/brygga och bildar
en ström uppåt med varmare vatten tack vare luftbubblor som stiger med hög fart.
Att hålla isfritt med hjälp av luftkompressor är en gammal beprövad teknik som

används varje vinter av t.ex. Svenska försvarsmakten.

Driftsäkert

• Två oberoende kompressorer kan kopplas på oberoende el-uttag.
• VAKE undviker el eller rörliga delar under vatten.
• Två oberoende kompressorer kan kopplas på oberoende el-uttag.
• Enkelt att byta kompressor vid eventuellt haveri.
• Säker även på grunda vatten, då drivande skräp kan passera utan risk.

 

Energisnål
• 160 Watt
• Möjliggör fler båtar på samma brygga
• Driftstart utan strömspik minskar risken att säkringen går.
 

VAKE deicer seethrough (web)

Om Vake
VAKE är en Svenskutvecklad produkt och namnet kommer från ordet is-vakVAKE ger en isfri vak vid sidorna av en upp till 12m lång båt/brygga. Manual hittar du här.
Detta ingår:
• Två luftkompressorer Modell V-12 (80W, 220-240Volt, 50/60Hz, mindre än 40dB,  7,15kg styck)
• 2 x 20m Luftslang med upphängningsanordning och anslutning (för max 12m vattenlinje)

 

 

 

 


MANUAL till VAKE Strömbildare

VAKE strömbildare är framtagen för att vinterförvaring av båt eller skydd av brygga med en hög tillförlitlighet. Inget maskineri eller elektricitet finns under vattnet vilket borgar för hög säkerhet. Dubbla pumpar med enskild strömtillförsel ger en dubblering som mångdubblar säkerheten. Dessa kraftiga pumpar med hög driftsäkerhet arbetar bekymmerslöst år efter år.

Tack vare avsaknad av propeller riskerar inte VAKE att suga in skräp som flyter i vattnet eller som ligger på sjöbotten, en stor fördel främst för bryggor på grunt vatten.

Den låga strömförbrukningen gör att många båtar kan samsas på en brygga samt minskar risken för att en säkring skall slå ut. Dra två olika skarvsladdar till två olika eluttag och du minskar risken ytterligare.

Den mångdubblerade driftsäkerheten gör VAKE strömbildare till det självklara valet i jämförelse med andra på marknaden förekommande De-icer, också kallat ispropeller eller isätare. Den låga strömförbrukningen gör dessutom att du på några år har sparat in inköpskostnaden för din VAKE strömbildare jämfört med en dicer.

Komplettera gärna din VAKE strömbildare med VAKE-larm som skickar dig ett SMS vid strömavbrott så kan du sova bättre än någonsin.

I Paketet

vake pump med slang

2 x Luftkompressorer Modell V-12 (80W, 220-240Volt, 50/60Hz, mindre än 40dB,  7,15kg styck)

2 x 20m Luftslang med upphängningsanordning och anslutning (för max 12-13m vattenlinje)

4 x Vikter för centrumtampar
8 x Tampar för upphängning av luftslang
2 x Slangklämmor med snabbskruv
2 x Slanganslutningsnippel med O-ring

Luftkompressor

VAKEs luftkompressorer är kvalitetsbyggen framtagna för kontinuerlig drift år ut och år in. Hölje och stomme är tillverkat i aluminium för längsta livslängd. Pumparna är IPX4 klassade vilket betyder att de kan användas utomhus under ett tak. Flerstegsljuddämpare och interna gummiupphängningar samt externa gummitassar borgar för en mycket tyst drift på mindre än 40dB. Jämför gärna med ett bibliotek där ljudnivån när det är relativt tyst kan ligga på 35-40dB. Om vi ska försöka beskriva ljudet i ord kan VAKE närmast liknas vid ett gammaldags kylskåp.

 

Båttyper som kan vinterförvaras i vatten.

VAKE modell V-12 är lämpligt för hålla isfritt runt en max 12-13m båt (ca 12m vattenlinje)

Alla typer av segelbåtar som har antingen S-drev, propelleraxel eller utombordare kan med fördel förvaras i vatten.

Alla typer av motorbåtar med propelleraxel eller utombordare. Vi är dock tveksamma till om man bör vinterförvara motorbåt med drev i vatten då bälgen ligger vid ytan och utgör en risk vid ett eventuellt strömavbrott.

Storleken på vaken beror på storleken på båten – Det blir en säkerhetszon på ett par meter utanför båtens skrov.

 

Brygga

VAKE kan självklart användas till att hålla isfritt kring en brygga eller annan känslig utrustning. Den effektiva vaken blir något mindre jämfört med runt en båt. Kanten på bryggan skall då vara absolut max  24m. Den resulterande längden på bryggan blir då normalt ca: 10m Det krävs minst 1-2m djup under bryggan för att  få en fullgod cirkulation av varmt vatten. Är djupet mindre än 1m blir cirkulationen lite sämre oavsett om du väljer VAKE eller konkurrent men då är också VAKE det enda alternativet eftersom konkurrenter med propeller suger in skräp från botten.

 

Instruktion

Detta paket är avsett för endast en båt.  Du bör inte köpa ett paket och dela upp till två båtar. Slangarna skall hängas på varsin sida av båten för att på så sätt skapa en vattenström uppåt som sedan vinklas ut åt sidan av båtens form. En redan öppen vak kan VAKE upprätthålla temporärt med endast en pump vid nödfall.

Membranen i kompressorerna bör bytas efter 5-6 säsonger för att vara på den säkra sidan (Minsta livslängden på ett membran vid konstant dygnet runtdrift är MINST  18 månader). Jämförbart med bälgen till ett drev.

Om en pump trots den höga driftsäkerheten skulle sluta fungera kommer den kvarvarande att upprätthålla en rimlig vak i väntan på åtgärdande av den trasiga pumpen.

Tänk på att placera ut VAKEslangar innan isen lägger sig!

 

Placera kompressorerna (båt)

Hitta en plats dit du kan leda luftslangar och där kompressorerna kan stå hela vintern. Du kan med fördel placera kompressorerna inne i båten och då dra fördel av att överskottsenergin ger en gnutta värme i båten. Kompressorerna är IPX4 klassade och kan därför också placeras utomhus under  tak/presenning. Vid placering under presenning skall man sörja för att lufttillförsel inte stryps vid stora mängder snö.

OBS!!!  Slang och pumpar får under inga omständigheter placeras under vattenlinjen inne i båten!

Vid placering inne i en båt kan man leda in luftslangar genom en ventilationsventil. Eller tillverka en platta med två hål i där sedan plattan får ersätta glaset i ett öppningsbart fönster.

Undvik böjar och kläm på slangen som hindrar luften.

 

Placera kompressorerna (brygga)

Kompressorerna är IPX4 klassade och kan därför placeras utomhus under tak eller presenning. Sörj alltid för att kompressorerna inte kvävs av stora mängder snö.

Kompressorerna kan med fördel placeras så att den del av slangen som går ovanför vatten är så kort som möjligt. Slangen skall också kunna placeras ut utan kläm eller kraftiga kurvor.  Slangen får endast gå i en upp och en nerförsbacke då kondensvatten antingen skall rinna ner i slangen i havet eller tillbaka till kompressorn.

Förbered luftslangar
På de två medföljande luftslangarna fäster du fyra tampar vardera på den svarta delen av slangen.
De två tamparna mot mitten på slangen fästes tillsammans med ett litet sänke vardera. Med dessa sänken får slangen en perfekt balans i vattnet.

Häng upp luftslangar (båt)

OBS Slangar ovanför vattenytan skall ledas så att kondensvatten antingen rinner mot pumpen eller ner i slangen i havet. Det betyder att slangen skall ledas i uppförsbacke från pumpen för att sedan nå en topp och därefter gå utför ner i vattnet. Undvik brytningar eller kläm på slangen. På detta sätt kan inte kondensvatten bilda ispropp. Kapa slangar till rätt längd om de är för långa.
Rulla ut slangarna längs båtens sidor.
Slangen skall hängas 1-1,5 m under ytan och gärna in mot båtens centrum innanför vattenlinjen. Häng därför för- och aktertamp nära centrum på båten. Detta då bäst resultat i form av en stor vak fås då bubblorna träffar skrovet innan de når ytan. Skrovet vinklar då ut strömmen med varmt vatten ut från båten. I fören kan man ofta med fördel korsa tamparna och placera lyftpunkten på andra sidan av båten. På detta sätt hamnar slangen närmre båtens centrumlinje. När luftslangen hänger en bit in mot centrum kommer strömmen med varmare vatten att vinklas utåt av båtens form. På så sätt skapas en ström ut från båten och vaken blir större.

Man kan med fördel börja med att hänga slangen nära ytan så att man ser den och på så sätt kan säkerställa att den löper rakt.

VAKEslangar under båten

Schematisk bild i längdled av VAKEslangar hängandes under en båt

När luftslangen hänger en bit in mot centrum kommer strömmen med varmare vatten att vinklas utåt av båtens form. På så sätt skapas en ström ut från båten och vaken blir större.

Vidare bör ändtamparna dra i båtens längdled för att sträcka ut slangen. Fäst därför dessa så långt akteröver och föröver som det är möjligt. Om möjligt så pass mycket att tampen hänger i 45 grader vinkel.

Är din vattenlinje kortare än 12-13 meter bör du flytta in den sista tampen en bit in på slangen. Den överblivna slangstumpen kommer då att ”stängas av” eftersom den hänger ner på djupare vatten.  På detta sätt säkerställer du en bra vinkel på främre och aktre tampen så att slangen hänger horisontellt hela vägen under båten.

VAKEslang sida

Tänk på att det varmare bottenvattnet är tyngre än ytvattnet, vilket gör att om man stoppar rörelsemomentet i strömmen som går från båten kommer varmvattnet omedelbart att vända neråt igen. Detta kan t.ex. hända om du har en båtgranne nära. Visserligen helt ofarligt men det förklarar varför din vak aldrig kan sträcka sig längre än till närmsta båtgranne eller brygga.
Placering av slangen på ett djup av ca: 1,5 m ger en optimal ström av varmare vatten. VAKE levereras med lite längre tamp men det är för ett enkelt hanterande även på båtar med höga fribord.

 

Häng upp luftslangar (brygga)

OBS  Återigen beakta att slangen ovan vatten endast får gå i EN upp och EN nerförsbacke då kondensvatten antingen skall rinna ner i slangen i havet eller tillbaka till kompressorn.

För att hålla isfritt kring en brygga placera slangar 1,5 m under vattenytan längs med bryggans ytterkant. Det krävs minst 1-2m djup under bryggan för att  få en fullgod cirkulation av varmt vatten. Är djupet mindre än 1m blir cirkulationen lite sämre oavsett om du väljer VAKE eller konkurrent men då är också VAKE det enda alternativet eftersom konkurrenter med propeller suger in skräp från botten.

Rulla ut slangen på bryggan och se till att den inte är snurrad. Fäst tamparna på lämpliga ställen. Släpp sedan ner slangen långsamt i vattnet.

Du kan med fördel börja med att placera slangen grunt för att visuellt kunna kontrollera att den hänger horisontellt. För att sedan släppa ner den till rätt djup med tamparna.

 

Koppla in slang i luftkompressor

Skruva i slangfästet(mässing) i luftkompressorn med handkraft så att gummibussningen tätar. Om du behöver använda nyckel för att dra åt det sista använd då minimalt med kraft – normalt skall det räcka med handkraft. Anslut slangen och dra åt den medföljande slangklämman.  Vid provkörning skall det inte pysa luft.

 

Provkör och trimma.

Slangen skall hänga så horisontellt och rakt som möjligt för en jämn fördelning av luftbubblorna.

Båt: Vid provkörning i stilla väder skall du kunna se hur bubblorna får vatten att strömma upp och reflekteras utåt av båtskrovet vilket gör att vatten strömmar ut från båtskrovet (syns tydligt då luftbubblorna lägger sig på ytan och åker med strömmen). Det är denna vattenström av varmare bottenvatten som håller isen borta när det blir kallt.

Brygga: Om VAKE används till en brygga  har man oftast inte möjlighet att åstadkomma ovan nämnda vinkling av strömmen. Fokusera på att verifiera att det är en jämn ström med bubblor.

Är det olika bubbelmängd längs en slang har den kanske skruvat sig eller hänger inte horisontellt.  Lyft i tamparna och försök få ordning på detta.  En viss ojämnhet i bubbelmängd är ofarligt. Om en del av slangen hänger djupare kan det resultera i mindre bubblor här. Åtgärda genom att lyfta i rätt tamp och observera bubbelmängden.

 

Klart inför vintern.

När ovan steg är klara kan du stänga av strömmen till VAKE och invänta isen. När sedan isen riskerar att lägga sig kan du starta upp VAKE strömbildare och njuta av en bekymmerslös vinter utan is. Vid en första start kan det ta några minuter innan vatten blåst ut ur slangen och ett jämnt bubbelflöde har uppnåtts.

 

Service:

Efter varje säsong skall luftfiltret rengöras.

Hitta den lilla läppen och använd en platt skruvmejsel och bänd loss plastlocket på pumpens “tak”. Dammsug filtret och återmontera.

Var 5-6 säsong skall membranet bytas. – Se separat manual

 

Några ord om säkerhet.

En modern glasfiberbåt (plast) kan teoretiskt sett förvaras helt infryst i stillaliggande is. Dock krävs en vak för att skydda när isen skruvar på sig på grund av vågor och vind.  Detta är långt ifrån det allvarligaste hotet. Den absolut största faran är att skrovgenomföringar fryser. En strömbildare håller upp värmen på botten av båten och i viss mån då även insidan av båten men vatten som står kvar i slangar kan frysa om det är mycket kallt i luften.

Att vinterkonservera skrovgenomföringarna på valfritt sätt är ett måste för vinterförvaring i vatten och skall aldrig negligeras.

Det finns olika skolor när det gäller att skydda sig mot frysande slangar och genomföringar. Du bör kontrollera med ditt försäkringsbolag vad de har för anvisningar.

En del föredrar att lämna kulventiler öppna för att säkra dessa mot frysning.

Andra rekommenderar att stänga kranen på skrovgenomföringen och sedan fylla med miljövänligt frostskyddsmedel i slangen.

Vilken metod man än väljer så rekommenderar vi att man lindar isolering runt basen på alla genomföringar och botten på den anslutna slangen. Man kan med fördel använda slangisolering i skum från närmsta byggfirma. Med isolering på detta sätt värms genomföringarna av det varmare vattnet även om det blir ett ofrivilligt strömavbrott.

Häll aldrig giftig Glykol ut i naturen! Glykol är mycket giftigt. Några teskedar räcker för att döda en vuxen människa. Husdjur är en stor riskgrupp då Glykol smakar sött. Även så kallad ”miljö”-glykol är en kemikalie med omdebatterad farlighet.

För en Bekymmerslös vinterkonservering utan dåligt samvete.rekommenderar vi VAKE Organisk Antifrostvätska som är helt Giftfri!

Kom ihåg att vissa försäkringsbolag kräver att man anmäler utökad tid i vattnet för åretruntförvaring i vattnet.

Landström (båt)

Tänk på att anoder slits i onödan om du kopplar in landström till laddare och båtens system. Det finns olika metoder att minska detta problem. Men den effektivaste är att helt enkelt inte koppla in båten och istället dra skarvsladdar direkt till VAKE utan att koppla in båten på landström.

Lämna batterierna i båten helt laddade på hösten när det är varmt så vinterkonserveras de av kylan och kan även underhållsladdas av en solpanel om du har en transparent presenning. Vi rekommenderar självklart SUNBEAMsystem solpaneler som har en mängd fördelar jämfört med andra på marknaden.

Förtöjningar (båt)

Det ökade vindfång som täckningen på din båt innebär gör att du måste se över förtöjningar inför kommande höststormar.  Att rekommendera är att komplettera de vanliga förtöjningarna med extra som i möjligaste mån gärna får gå till andra fästpunkter på båt och brygga. En minnesregel är att när du har löjligt mycket förtöjningstampar kommer du också kunna sova lugnt.

 

Fukt i båten

En vanlig fördom är att vinterförvaring i vattnet gör innemiljön fuktigare jämfört med landförvaring. Detta stämmer inte!

Den fuktigaste säsongen i en båt är September-Oktober. Då har majoriteten av oss alla våra båtar fortfarande i vattnet. Under denna tid är det förvånansvärt många som tröttnat på sin annars så väl omhändertagna båt och lämnar den utan fullgod avfuktning. Denna period lägger grunden till mögelbildning, ”båtlukt”, oxid på kablar och elektronik. En avfuktare rekommenderas därför för ALLA båtägare. En elektrisk avfuktare avsedd för kalla utrymmen är överlägsen. Många använder saltavfuktare av gammal hävd, vi rekommenderar istället GOBI DRY Brick som är ett modernare, renare och 100% återanvändbart alternativ.  www.gobidry.se

Från November och framåt är vattnet varmare än omgivningen och värmer därför båten underifrån.

Under vintern blir denna effekt ännu tydligare. Med VAKE påslagen värms din båt jämfört med omgivande lufttemperatur.

Dieseltank

Ett annat fuktproblem är det vatten som bildas i en dieseltank och som kommer från luftens fuktighet. Vattnet i kombination med Diesel gör att bakterier frodas och en farlig sörja bildas.

Detta är ett problem året om och oavsett typ av vinterförvaring. Men det är en god vana att lämna tanken helt fylld vid längre tids förvaring för att hjälpligt motverka kondensvattnet.Det finns en lösning som helt stoppar kondensvatten och det är GOBI DRY Tank som vi varmt rekommenderar. www.gobidry.se

 

Beväxning

Generellt blir många förvånade hur lite det växer på botten när det är kallare i vattnet. Många av oss har sommaren som referens. Beväxningen avstannar successivt under hösten och går sedan ner på ett minimum. Redan i början på Mars kan den observante märka att slem börjar frodas i vårljuset. Detta är dock förvånansvärt enkelt att borsta bort med lämplig anordning. Havstulpaner sätter sig oftast under bara en vecka på sommaren som varierar med lokalitet. Du kan prenumerera på SMS- varning för detta för att lättare fokusera renhållningen av båtbotten.

Försäkring

Använd ett försäkringsbolag som tillåter vinterförvaring i vatten. Kom ihåg att anmäla detta om så krävs.

Osmosis

En glasfiberbåt drar normalt åt sig vatten vilket gör att efter kanske 20-30år kan blåsor uppstå. Vid förvaring på land sker en upptorkning av plasten vilket fördröjer den här processen. Genom att epoxy-behandla båten förhindrar du vatteninträngningen, vilket alltid är en god idé. Eftersom en båt som vinterförvaras i vatten ligger i dubbelt så länge jämfört med landförvaring bör du överväga en epoxy-behandling av båten.